โฆษณาสร้างงานที่เหลือเชื่อด้วยเหล็ก [วิดีโอ]

ลองนึกภาพการสร้างงานศิลปะที่แท้จริงโดยใช้เพียงแค่เหล็กและแผ่นบาง ๆ นั่นเป็นความคิดของฟิลิปส์แห่งรัสเซียเมื่อสร้างโฆษณาให้กับเตารีดของพวกเขา

วิดีโอแสดงการพักผ่อนหย่อนใจของ “ Girl with a Pearl Earring” ของ Vermeer วิดีโอ “ Self-portrait with Bandaged Ear” ของ Van Gogh และ “ Self Portrait with Beret and Turned-Up Collar” โดย แรมแบรนดท์ โฆษณาถูกสร้างขึ้นโดย DDB Russia